Vårt erbjudande

Vital energi

Gruppträning med kombination av MediYoga övningar och mindfulness tekniker som ger härlig energi och motverkar stress.

Stilla stund

Behandling i grupp där uppnås djup avslappningseffekt. Vi testar akupunkturbehandling i mindre grupp (max 3 personer) samt olika mentala övningar. Du får 4 verktyg med dig för att fortsätta jobba med avslappning på egen hand.

Bättre Sömn med Mediyoga och Mindfulness

Gruppträning med kombination  av andningstekniker, MediYoga övningar och compassion inriktade meditationer. Du hittar inre balans och får bättre sömn som resultat

Fysisk aktivitet på recept

Vi kan erbjuda FAR recept för att komma igång med träning. Du får råd och tips angående vinster av fysisk aktivitet för olika diagnoser. Vi hjälper dig med successiv stegring av träningsinsats.

Fördjupning i andningstekniker

Genom att lära dig att andas fullständiga andetag, hjälper du både kropp och sinne till avspänning och du har därigenom möjlighet att hantera och reducera både stress och smärta samt förbättra sömn.

Specifik inriktad fysioterapi

Fysioterapi för tinnitus, stressrelaterad yrsel, kvinnor hälsa, sömnstörning, hälsoångest.

Tillämpad avslappning

Tillsammans hittar vi avslappningsverktyg anpassad till dina behov. Vi väljer fungerande avslappningsteknik för Dig. Du får hjälp och guidning hela vägen tills du når avspänningsnivå, känner inre balans. Du lär dig djupavslappning och snabbavslappning som intergreras i din vardag och ger stressreduktion och bättre sömn.

Kurser

Föreläsning om sömn, föreläsning om stress, informationstillfälle tinnitus.