Gå till innehåll

Metoder som jag använder

Samtal, KBT inriktad

Samtal har tydlig struktur som grundar sig i Kognitiv beteendeterapi, KBT. Patienten guidas av terapeuten för att komma till ökad förståelse för sin livssituation, insikt kring bättre balans i tanke, känsla och beteende.

Fokus på behandlingen ligger i huvudsak på hur individens problem stör den nuvarande livssituationen. Man blickar mer framåt än bakåt för att hitta lösningar och kunna gå vidare med sitt liv på ett mer funktionellt sätt.

Akupunktur

Akupunktur är en metod som i flera tusen år använts framför allt. i Kina för att behandla och förebygga sjukdom. Vi använder västerländsk akupunktur främst. i syfte att uppnå smärtlindring. Vid akupunktur används sterila tunna nålar i särskilda akupunkturpunkter, då skapas impulser via nerver till ryggmärgen och hjärnan. Vid akupunktur produceras olika ämnen, tex. Endorfin och oxytocin, som har en smärtlindrande och lugnande effekt. Detta är bra vid bl.a. sömnbesvär, kronisk smärta, klimakteriebesvär.

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är en mjukare men fortfarande kraftfull form av Kundaliniyoga, vilken i sin tur är en mycket gammal och ursprunglig yoga. Den här yogan passar alla – både dig som vill ha yogan som rehabilitering och dig som söker ett mjukt sätt att komma i balans. Du arbetar helt utifrån dina egna förutsättningar.

Fysiska ställningar och övningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Klasserna består av korta enkla yogapass som avslutas med djupverkande meditationer.

Medicinsk yoga har visat sig ha mycket goda effekter vid olika sjukdomstillstånd, så som kroniska ryggproblem, högt blodtryck, utbrändhet, stress- och smärtdiagnoser, sömnstörningar, hjärtproblem, IBS mage mm och den används idag på många sjukhus och vårdenheter runt om i landet.

Kunskap om Andningstekniker

Andning ligger till grunden av vår välmående och speglar vår inre obalans. Träning av andningstekniker är ett kraftfullt verktyg för dig som vill nå bättre inre balans. Genom att lära dig att andas fullständiga andetag, hjälper du både kropp och sinne till avspänning och du har därigenom möjlighet att hantera och reducera både stress och smärta samt förbättra sömn.

Mindfulness

Mindfulness är en träningsform som främjar stresshantering och stillar tankar. Du stannar i nuet utan att värdera eller döma. Mindfulness är en metod där vi använder oss av andning och sinnena för att öka närvaron och kontakten med kroppen.

FAR recept

Du kan få hjälp med Fysisk aktivitet på recept. Studier visar att 30-40 minuter fysisk aktivitet per dag bidrar till bättre fysisk och mental hälsa.

Du får råd när det gäller olika träningsformer som är särskild lämpliga för olika sjukdomstillstånd/diagnoser.

Anpassad träning/Rehabilitering efter skada

Jag hjälper Dig att utforma ett träningsprogram anpassat efter Dina specifika förutsättningar och önskemål. Detta sker efter en grundlig analys av Din hållning och kroppens funktion både i rörelse och vila.