Gå till innehåll

Bra att veta, GDPR

  • GDPR  lag, Information gällande behandling av personuppgifter
  • Sedan 25 maj 2018 gäller en ny lagstiftning beträffande hanteringen av personuppgifter inom den Europeiska Unionen; General Data Protection Regulation (GDPR), även kallat Dataskyddsförordningen. Denna syftar till att skapa ökad kontroll över hur ens personuppgifter behandlas.
  • Spetsrehab AB är ansvarig för samtliga uppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan patient och SpetsRehab AB.
  • Spetsrehab AB samlar in och använder de uppgifter du lämnar för att utföra säker vård. Vi bedriver systematiskt patientsäkerhetsarbete. Din journal är en informationskälla för dig som patient.
  • Spetsrehab AB samarbetar med Datainspektionen
  • Spetsrehab AB följer Patientdatalagen som handlar om karv på patientjournaler.
  • Spetsrehab AB följer lagar om sekretess samt lag om tystnadsplikt.
  • Spetsrehab AB  står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), där uppgifterna som lämnas av dig som patient är viktiga att spara i händelse av ett tillsynsärende.
  • För att Spetsrehab AB skall kunna behandla dina uppgifter, behöver du, som patient, samtycka till detta. Detta sker vid första kontakt med oss via bokningssystem.